Ad?n?z Soyad?n?z :
  Telefon :
  E-Posta :
   1- Firmam?zdan ald???n?z hizmet kalitesini de?erlendirirmisiniz?
      (Kar??lama, ar?za hakk?nda bilgi ve genel de?erlendirme)
:
:
   3. Teknik servisimizin hizmet h?z?n? de?erlendirir misiniz? :
   4. Teknik servisimizi bilgi ve beceri y?n?nden de?erlendirir misiniz? :
   5. Kullan?lan malzemeden memnunmusunuz? :
   6- Firmam?z? ba?kalar?na tavsiye eder misiniz? :
   HAYIRSA SEBEB? :
   7- Firmam?z?n hizmet kalitesi kar??l???nda talep etti?imiz fiyatlar sizce uygun mu? :
   Sitemizi oylay?n?z: :
  Mesaj?n?z :


Web Tasar?m & Hosting : ye?ilbeyaz